הרשם חינם לPICJEW!

  • ההרשמה היא חינמית ולא מחייבת כלל
  • הורדה של תמונת השבוע בחינם
  • עידכון במייל על חבילות ומבצעים
הרשם עכשיו
כרגע באתר 22,806 תמונות

תנאי שימוש

בס"ד
תנאי השימוש בתמונות מאתר picjew.com
1. תנאי השימוש בצילומים בתמונות ובציורים המופיעים באתר picjew.com מפרטים את זכויות השימוש בהם ומהווים הסכמת הלקוח ( הרוכש) לשימוש בהם.
 
2. תנאי השימוש מחייבים את רוכש התמונות באופן אישי וגם את החברה או המשרד המעסיקים אותו והמסמיכים אותו לחפש עבורם תמונות צילומים או ציורים באתר.
 
3. כל חריגה מתנאים אלה מהווה פגיעה בזכויות היוצרים ועלולה לשמש עילה לדין תורה או לתביעה משפטית. מובהר בזאת שכל הצילומים התמונות והציורים המוצגים באתר הנם בתשלום.
 
4. אם אין הגולש באתר מסכים לכל התנאים הללו, הרי שכל שימוש בתצלומי האתר אסורים עליו בהחלט, לרבות הורדת תמונות לכל שימוש שהוא, בכל גודל ובכל צורה שהיא.
 
5. מובהר כי אתר picjew הוא מתווך בלבד. הלקוח רוכש את התמונה מהצלם באמצעות האתר. האתר אינו אחראי ולא יפצה את הרוכש במקרים של הפרת זכויות יוצרים.
 
6. שימוש בתמונות מסוג Royalty Free - המהוות את רוב התמונות באתר:
מותר להשתמש בתמונות הצילומים ובציורים המופיעים באתר בכל תחום ובכפוף לרישיון שימוש זה. למשל - הרוכש רשאי לפרסם תמונות שנרכשו באתר לכל צרכי הדפוס בעיתונים, לצרכי פרסום, לעטיפות ספרים ואיורים לספרים, איורים לעיתונים, עבודות גרפיקה ממוחשבת, או כל חומר מודפס או כאילוסטרציה לאתרי אינטרנט. הזכויות ניתנות לכל שימוש, וללא הגבלת זמן.
זכות השימוש בתצלומי ה Royalty Free ניתנת לרוכש התצלומים או הציורים בלבד, לשימושו העצמי והמסחרי
 
7. אסור באופן מפורש למכור מכירה חוזרת של התמונות. למשל - אסור להעביר את התמונה לאתר אחר על מנת שימכור אותה, או לעשות מהתמונה עצמה כמו שהיא - פוסטר או מוצר כלשהו למכירה המונית - אלא אם כן מקבלים אשור בכתב מהנהלת, האתר.
 
8. בלעדיות
ניתן לקבל בלעדיות על תמונות מסוימות לצרכים עבור צרכים מוגדרים ולמשך זמן ידוע מוגדר מראש.
 
9. הגדרת השימוש בצלום או ציור
באם לא כתוב בחשבונית המס במפורש מהם התנאים המיוחדים שנקבעו לשימוש בצילום או ציור שבחר הלקוח , הרי שמובהר בזאת כי הזכויות הנמכרות הן לשימוש ללקוח הסופי בלבד (תאריך התחלה הוא תאריך התחלת השימוש בתמונה בפעם הראשונה), ללא בלעדיות.
 
10. הגבלת שימוש בתמונות של אנשים פרטיים ורכוש פרטי
picjewמייצג את הצלם או הצייר ולא את מושא הצילום. מכירת הזכויות לפרסום צלום אינה כוללת הרשאה לפרסם דמויות מוכרות כמו רבנים ואנשי ציבור מבלי לקבל אישור בכתב בנפרד, מאותם אישים עצמם. . כלומר : זכות השימוש בדמותם של אנשים פרטיים אינה כלולה בעלות רכישת התצלום אלא מותנית בהסכמתם של המצולמים לעשיית שימוש בדמותם לצרכים המבוקשים ע"י קונה התמונה.
על רוכש התמונה מוטלת החובה לקבל מהאישיות או מבא כוחה הרשאה לפרסום, בנפרד מרכישת התצלום עצמו.
הדברים אמורים גם לגבי שימוש לצרכי פרסום ברכוש מוכר וידוע של בעלים פרטים. הגבלה זו חלה גם על שימוש בחפצי אמנות (ציורים, פסלים וכד') לצרכי פרסום מסחריים, אלא אם כן ניתנת לכך הרשות, ובכתב.
אם בטעות, אתר picjew .נתן זכויות פרסום לתמונה בה מופיעה דמות פרטית כלשהי, מוגבלת האחריות הכספית שלה רק להחזר דמי השימוש כפי שמופיעים בחשבונית המס.
בכל מקרה של ספק לגבי סעיף זה למשרדנו נא ליצור קשר עם הנהלת האתר לפני שימוש כלשהו בצילום.
 
11. זכויות השימוש בתמונות
זכויות השימוש בתצלום ניתנות ללקוח רוכש התמונה באופן אישי בלבד, או לחברה בה הוא עובד ואשר הסמיכה אותו לפעול מטעמה. באם נרכשו הזכויות לפרסום ע"י הלקוח עבור צד ג' ("הלקוח של הלקוח"), הרי שכל ההרשאות וההגבלות חלות גם על המשתמש הסופי, ועל הלקוח הראשון של picjew להודיע ללקוח שלו (צד ג') על הזכויות וההגבלות החלות על התמונות. האחריות על הודעת הזכויות הנמכרות בעסקה ללקוח הסופי מוטלות על הלקוח הראשוני (הפרסום כלומר - גרפיקאי עתון, משרד פרסום וכו') כמו כן חובת אי החריגה מהזכויות הנרכשות היא באחריותו של הלקוח הראשוני.
אסור להעביר את זכויות הפרסום של התמונה שנרכשו והוגדרו לאף צד אחר שלא מוגדר בכתב בחשבונית המס.וכן אסור למכור את התמונות האורגינליות מהאתר הזה (או העתקים שלהן) באופן מסחרי לגורם אחר
אם משתמשים רוכשים תמונה עבור צד ג' - מובהר כי זכויות השימוש שייכות לצד ג' עבורו נרכשו התמונות.
על הלקוח הסופי, בעל זכויות השימוש, לדרוש קבלה וחשבונית מקורית להבטחת זכויותיו.
 
12. איסור שימוש למטרות פוגעות מוסרית או צבורית
אסור להשתמש בתמונות למטרות הפוגעות בצבור כלשהו, בעדה כלשהי, או לשימוש הנוגד אתיקה מוסרית או כל שימוש העלול לשים את המצולם בו ללעג או להעמידו באור מביך או שלילי.
 
13. התניית השימוש בתמונות בתשלום
השימוש בתמונות מותנה בתשלום מלא של הסכום המופיע בחשבונית המס, ובפירעון במועד הקבוע. אי תשלום מלא, או אי עמידה בתשלום במועד הרשום, מהווים הפרה יסודית של הסכם מכירת הזכויות לפרסום.
 
14. שימוש שלא לפי התנאים
במקרה של שימוש לא מורשה בתמונה שלא לפי תנאי השימוש המוגדרים כאן, או בעת חריגה מזכויות השימוש שנמכרו ללקוח, מתחייב בזאת הלקוח לפצות את Picjew במחיר שינוע בין 500 ₪ ל2000 ₪ לכל תמונה.
במקרים מיוחדים הנהלת picjew תשמור לעצמה את הזכות לתבוע כל סכום נוסף מעבר לאמור לעיל, וזאת על פי שקול דעתה הבלעדי.
כמו כן, מתחייב בזאת הרוכש לשאת בכל ההוצאות המשפטיות שיגרמו להנהלת picjew כתוצאה משימוש לא מורשה, ו/או תביעה כלשהי העלולה לנבוע משימוש הלקוח בצלומים ובציורים כאמור לעיל.
הרוכש יפצה את הנהלת picjew. במלוא כל תביעה ישירה ו/או צד ג' ללא הגבלה בסכום, בכל תביעה לפיצויים ע"י כל גורם שהוא בעקבות הוצאות משפט, קנסות, נזק כלשהו וכל הוצאה כספית אחרת שנגרמה או עלולה להיגרם כתוצאה מאי עמידה של הרוכש בהגבלות השימוש שנקבעו בהסכם ו/או בקיום התנאים המופיעים כאן.
 
15. ביטול דמי השימוש
לא ניתן לבטל את השימוש בתמונה לאחר שהורדה למחשב הרוכש מאחר והדבר מהווה הפרה של זכויות היוצרים של הצלם.
לא ניתן לקבל החזר כספי בגין תמונות שהורדו למחשב של הרוכש
 
16.בתמונות שמופיעות בהם פנים של אדם
הינך רשאי להשתמש בתנאים כדלהלן :
בפורמט דיגטלי לאתרי אינטרנט, מצגות מולטימדיה, סרטים שאינם סרטי פרסומת, שידור ווידיאו (שלא לצורך פרסום מוצר), טלפונים סלולאריים, מגזינים, עיתונים ( בתוספת ההערה - זהו צלום אילוסטרציה, למצולם אין קשר לכתבה) חוברות, עלונים, ניירות מכתבים, כדי לקשט הבית או המשרד או כל מקום ציבורי.
 
אסור באיסור מוחלט להשתמש למטרות הבאות:
לצורך פרסום מוצרים, לצורך עטיפה של ספר, למטרות פוליטיות, למטרות בלתי חוקיות, הפצת שנאה או אפליה או להשמיץ אנשים. או אם זה יכול לתת שם רע למצולם
 
17 על מערכות עיתון עלונים מגזינים מקומונים וכן כל מערכות חדשותיות חובה לכתוב קרדיט על התמונות את שם הצלם וכן את שם האתר "picjew" על תמונות של הצלם ברוך יערי חובה לתת קרדיט ב בשימוש לכל מטרה
 
כל תביעה שתוגש מצד המצולם, לדין תורה או לבית משפט תחול על רוכש התמונה בלבד!!!